ขี่รถจักรยาน ให้ปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามกฎจราจร

 ขี่รถจักรยาน อย่างไรให้ปลอดภัย ถึงเป็นจักรยาน ก็ต้องเคารพกฎจราจร เพราะใช้ถนนร่วมกัน ​​​โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ออกมาแจ้งเตือนเรื่องนี้​
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันรถจักรยาน​ เป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งการเดินทางในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว และการออกกำลังกาย ซึ่งการใช้รถจักรยานในช่องทางเดินรถที่มีปริมาณการจราจรคับคั่ง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

          - ตรวจสอบรถจักรยานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะระบบเบรก ลมยาง โคมไฟหน้าและท้ายรถจักรยาน แถบสะท้อนแสงและกระดิ่ง

                                  ขี่จักรยาน


          - ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่ขี่รถจักรยาน โดยสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน มีขนาดพอดีกับศีรษะ กรณีเกิดอุบัติเหตุ
            จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงบริเวณศีรษะ

          - ควรติดแถบสะท้อนแสงที่หมวก สวมเสื้อผ้าสีสดใสหรือสะท้อนแสง เพื่อให้ผู้ขับรถคันอื่น มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล
            จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

          - ขี่รถจักรยานตามกฎจราจร โดยขี่ชิดช่องทางซ้ายสุดของเส้นทางเดินรถ หรือใช้ช่องทางที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน
            รวมถึงไม่ขี่รถย้อนศร เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

          - เว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้เหมาะสม จะช่วยป้องกันการเฉี่ยวชน เพิ่มความระมัดระวังในการขี่รถจักรยานเป็นพิเศษ
            โดยใช้ความเร็วในระดับที่สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัย

          - ควรให้สัญญาณมือล่วงหน้าก่อนเลี้ยวรถ กรณีมีทางแยกหรือทางร่วม ให้ชะลอความเร็วรถและหยุดรถ พร้อมมองให้
            รอบทิศทาง

          - ใช้วิธีเข็นรถจักรยานข้ามทางแยก จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ตลอดจนขี่รถจักรยานผ่านเส้นทางที่เปียกลื่น ขรุขระ
            เป็นหลุมบ่อด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันรถจักรยานเสียหลักล้มได้

          - กรณีจักยานจอดริมข้างทาง ให้ชะลอความเร็วหรือหยุดรถจักรยานก่อนขี่ผ่านรถที่จอดริมข้างทาง เพราะผู้ที่อยู่ในรถ
            อาจเปิดประตูรถ หรือออกรถกะทันหันโดยไม่ให้สัญญาณไฟ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้


                                ขี่จักรยาน

          - กรณีขี่รถจักรยานในเวลากลางคืน ให้เปิดไฟหน้าและไฟท้ายรถ ใส่สายคาดหรือสวมเสื้อที่มีแถบสะท้อนแสง เพื่อให้ผู้ร่วม
            ใช้เส้นทางมองเห็นได้จากระยะไกล จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

          - การขี่รถจักรยานในลักษณะที่เสี่ยงอันตราย ขี่รถจักรยานในลักษณะผาดโผน อาทิ ปล่อยมือจากคันบังคับทิศทางรถ
            นั่งบริเวณอื่นที่ไม่ใช่อานสำหรับเป็นที่นั่ง ปั่นรถจักรยานตามปกติ ขี่รถจักรยานในลักษณะขนานกันเกินสองคัน มีคนซ้อน
            หลายคน เกาะหรือพ่วงรถที่กำลังแล่นและบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขี่รถจักรยาน ใช้โทรศัพท์
            หรือฟังเพลงขณะขี่รถจักรยาน ทำให้ขาดสมาธิ ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือน จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ


          ทั้งนี้ การปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้รถจักรยานอย่างปลอดภัย จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรด้วยจักรยาน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)